a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales ac lectus.
Instagram Feed
Follow Us
Stopycesarzowej > Bez kategorii  > Stopy Cesarzowej – polityka prywatności
stopy.cesarzowej.logo

Stopy Cesarzowej – polityka prywatności

Administratorem danych zebranych na stronie stopycesarzowej.pl jest Aneta Jagielińska-Latoszek, w ramach działalności gospodarczej Stopy Cesarzowej Aneta Jagielińska Latoszek (NIP: 797-15-75-988).

Strona internetowa znajduje się na bezpiecznych serwerach polskiej firmy Zenbox.

Adresy mailowe zebrane na stronie, za pomocą formularza zapisu na mailingi, są powierzone firmie FreshMail. Baza adresów mailowych znajduje się na bezpiecznych serwerach FreshMaila. Za podstawę do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uznawany jest zapis do bazy mailingowej lub zgoda wyrażona w korespondencji.

Adresy mailowe wykorzystuję do kontaktu z klientami oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO). Wysyłam maile nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Znajdują się w nich aktualności, informacje o warsztatach i ofertach. Każdy właściciel adresu mailowego może wypisać się z bazy w dowolnym momencie za pomocą linku w wysyłanym mailingu lub wysyłając prośbę na adres kontakt@stopycesarzowej.pl.

Dane osobowe osób, które korzystają z usług świadczonych przez Stopy Cesarzowej będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której te dane dotyczą, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Bartosz

No Comments

Leave a reply